Close

Tjäna pengar med Soldags batterilösningar

Koppla upp dig mot Checkwatt med Soldags batterianläggning – Utbetalning varje månad.

Kontakta oss för mer information!

Hur fungerar samarbetet mellan Checkwatt och Soldags?

Sedan sommaren 2023 erbjuder vi på Soldags en unik möjlighet för dig att delta i Svenska Kraftnäts balanstjänster för det svenska elnätet genom våra solcells- och batterianläggningar. Som kund hos Soldags ansluter du dig automatiskt till Svenska Kraftnät via tjänsten Currently, som tillhandahålls av Checkwatt, när din anläggning driftsätts. Currently balanserar elsystemet över hela Sverige med hjälp av batterier för att hålla en stabil frekvens.

Snabbare Återbetalning & Högre Intäkter

Ditt batteri hjälper elnätet vid både överproduktion och överkonsumtion, och du får alltid ersättning månadsvis. Även när batteriet inte är i bruk. Som verifierad partner sköter vi på Soldags hela processen från start till slut.

Om du kombinerar det en solcellsanläggning som ger intäkter baserat på elpris med ett batteri som ger intäkter baserat på hur ostadig elmarknaden är, maximerar du förutsättningarna att delta i den gröna omställningen med en riktigt god affär för dig, elsystemet och planeten. En utmärkt affär som kan sänka din anläggnings återbetalningstid från 8 till 5 år.

Missa inte det Gröna avdraget för 2023

Utnyttja gröna bidrag från staten som täcker upp till 50% av batterikostnaden och 20% av solcellskostnaden. I kombination med förmånlig utbetalning från Svenska Kraftnät och det Gröna avdraget blir återbetalningstiden för ditt batteri ca 5 år. Eftersom batteriet har en livslängd på 10-15 år är det en utmärkt och säker investering.

Genom korta leveranstider kan vi säkerställa att du kan ta del av det gröna avdraget för 2023.

soldags

Vilken ersättning kan jag förvänta mig från Checkwatt?

Det beror självklart på batteri och hur din anläggning ser ut. Baserat på genomsnittspriser mellan 2020-2022 har vi ett estimat på 15,900 - 31,000 kr/år. Tidigare har endast kraftbolag och industrier varit verksamma på denna lukrativa marknad men nu hjälper Soldags till att öppna även för privatpersoner. Källa: Svenska Kraftnät och Checkwatt.

"Marknaden är inte på något sätt mättad än. Det finns goda möjligheter att tjäna pengar under lång tid framöver eftersom efterfrågan ökar."

- Anna Jäderström, (Maj 2023), ansvarig för balanstänster på Svenska Kraftnät.

Vad är Checkwatt?

CheckWatt AB är en aktör inom energitjänster som fokuserar på att leverera mätsystem, kontrollmekanismer och IT-lösningar för energieffektivisering och grön energi. Som partner med Checkwatt är Soldags med och hjälper privatpersoner att få tillgång till balanstjänsterna.

Hur fungerar Checkwatt och Currently?

För att hålla elnätet stabilt och med korrekt frekvens köper Svenska Kraftnät in diverse stödtjänster. CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, knyter samman batterilagring, solpaneler, vindturbiner och elbilsladdningsstationer från hela Sverige för att kollektivt erbjuda dessa tjänster till Svenska Kraftnät. Detta gör att privatpersoner och företag kan erhålla ersättning för sitt bidrag till elnätets pålitlighet.

Hur länge håller mitt batteri med Checkwatt?

Stödtjänster resulterar generellt i minimalt batterislitage eftersom de endast kräver kortvarig effekt vid behov från elnätet. I jämförelse med daglig batterianvändning bidrar stödtjänster också till att förlänga batteriets livslängd.

Varför ska man ansluta sig till Svenska Kraftnät?

Batterilagring kan lösa både lokala utmaningar som kapacitetsbegränsningar i elnätet och större frågor som frekvensvariationer. Currently erbjuder snabb frekvensjustering, eftersom batterilagring har mycket kortare reaktionstid från kommando till utförande jämfört med konventionella kraftverk. Därför är batterier idealiska för dessa uppgifter.

Tack för ditt intresse!

När vi fått ditt ifyllda formulär får du mer information om Solceller från Soldags.

Jag vill ha kostnadsfri:
Kontakta oss