Close

Lönsam affär med Soldags batterilösningar

Erhåll hög avkastning med Soldags kraftnätverksersättning – Utbetalning varje månad.

Kontakta oss för mer information!

Nya intäktsmöjligheter med batteri

Sedan sommaren 2023 erbjuder vi ett nytt användningsområde för batteri. Nu kan du som installerar ett batteri i din villa tjäna bra pengar med Soldags kraftnätsersättning.

Med en investering i ett batteri och tjänsten kraftnätsersättning får du en beräknad avkastning på ca 30 % per år.

Snabbare återbetalning & högre intäkter

Genom att medverka till att stabilisera det svenska elnätet får du en ännu bättre avkastning på din investering. Styrningen av batteriet sköts via en avancerad styrenhet som med hjälp av AI optimerar lönsamheten för ditt batteri samtidigt som det även bidrar till att lagra (och nyttja) din egenproducerade solel.

Ersättningen från Svenska Kraftnät (som alltså betalar för tillgången till ditt batteri) kan variera från månad till månad och betalas ut varje månad oavsett hur mycket det används eller inte.

Prata med en av Soldags rådgivare för mer information.

 

 

Vilken ersättning kan jag förvänta mig från Soldags?

Det beror självklart på batteri och hur din anläggning ser ut. Baserat på genomsnittspriser mellan 2020-2022 har vi ett estimat på 15,900 - 34,000 kr/år. Tidigare har endast kraftbolag och industrier varit verksamma på denna lukrativa marknad men nu hjälper Soldags till att öppna även för privatpersoner. Källa: Svenska Kraftnät och Checkwatt.

"Marknaden är inte på något sätt mättad än. Det finns goda möjligheter att tjäna pengar under lång tid framöver eftersom efterfrågan ökar."

- Anna Jäderström, (Maj 2023), ansvarig för balanstänster på Svenska Kraftnät.

Hur fungerar samarbetet mellan Checkwatt och Soldags?

Sedan sommaren 2023 erbjuder vi på Soldags en unik möjlighet för dig att delta i Svenska Kraftnäts balanstjänster för det svenska elnätet genom våra solcells- och batterianläggningar.Som kund hos Soldags ges du möjlighet att ansluta dig till Svenska Kraftnät via tjänsten Currently, som tillhandahålls av Checkwatt, när din anläggning driftsätts. Currently balanserar elsystemet över hela Sverige med hjälp av batterier för att hålla en stabil frekvens.

Hur länge håller mitt batteri?

Stödtjänster resulterar generellt i minimalt batterislitage eftersom de endast kräver kortvarig effekt vid behov från elnätet. I jämförelse med daglig batterianvändning bidrar stödtjänster också till att förlänga batteriets livslängd, där man kan räkna på minst 10 år.

Varför ska jag ansluta mig till Svenska Kraftnät?

Batterilagring kan lösa både lokala utmaningar som kapacitetsbegränsningar i elnätet och större frågor som frekvensvariationer. Currently erbjuder snabb frekvensjustering, eftersom batterilagring har mycket kortare reaktionstid från kommando till utförande jämfört med konventionella kraftverk. Därför är batterier idealiska för dessa uppgifter.

*Svenska kraftnät är svenska statens myndighet för drift och underhåll av det nationella elnätet. Soldags samarbetar med CheckWatt som utvecklat en tjänst (Currently) som möjliggör sammanlänkning av batterier över hela landet kopplade mot Svenska kraftnät. Därigenom kan hushåll få betalt och samtidigt bidra till elnätets stabilitet.
Tack för ditt intresse!

När vi fått ditt ifyllda formulär får du mer information om Solceller från Soldags.

Jag vill ha kostnadsfri:
Kontakta oss