Grönt avdrag

Den 1 januari 2021 infördes ett nytt grönt skatteavdrag gällande kostnader för att installera solceller, lagra egenproducerad energi och för laddningspunkter till fordon. Avdraget kommer att hanteras som rut- och rotavdraget, vilket innebär att köparna får del av lättnaden direkt på fakturan. Avdraget gäller privatpersoner med t.ex. villor, fritidshus samt vissa ekonomibyggnader. 

Grönt teknikavdrag ges för arbete och material:

- 20 % för installation av solceller
- 50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi
- 50 % för installation av laddningspunkter till elfordon
- Skattereduktionen får uppgå till högst 50.000 kronor per person och år och är utöver rut och rot
- Skattereduktionen omfattar också materialkostnader för installationen
- Även näringsbyggnader i anslutning till bostad kan kvalificera för det gröna avdraget

Grönt privatlån

Vi har möjlighet att erbjuda våra kunder ett grönt lån förmedlat av Resurs bank för din solenergiinstallation. Gör din resa mot solceller enkel och ansök om grönt bo- eller privatlån. Du får snabbt och enkelt besked om ett lån kan beviljas och dina kostnad.

Ansök om grönt privatlån

soldags

Höj bolånet för solenergi

Med en solenergianläggning hamnar ditt hus ofta i en bättre energiklass vilket kan ge bättre ränta på ditt bolån. När värdet på ditt hus överstiger ditt totala bolånebelopp så brukar det vara förmånligt att höja lånet med installationskostnaden för en solenergianläggning. Räntan på bolån ligger generellt under andra låneräntor. Det kan innebära en räntesänkning på 0,1–0,5 procent och med ett lån på 3 miljoner kronor, innebär det en besparing på 90 000 kronor under din solcellsanläggnings livstid. Soldags hjälper till med energideklaration.

Tjäna pengar på överskottselen från dina solpaneler

Att producera egen el istället för att köpa och dessutom sälja elen under perioder när du producerar mer än du gör av med, gör att dina elkostnader minskar.
Olika elbolag har olika villkor kring hur stor ersättningen är. Soldags förhandlar fram extra bra villkor för våra kunder och på så sätt får du bättre betalt för den överskottsel som din anläggning producerar. Vi hjälper dig att hitta rätt elköpare när vi projekterar din anläggning, och med utökad service kan vi hjälpa dig att hitta rätt många år framöver. Du får en bättre energiekonomi och bidrar också till den gröna omställningen – helt automatiskt.

Skattereduktion för egenproducerad el

Egenproducerad förnybar el ger rätt till skattereduktion – inom vissa gränser. Förutom att miljön mår bra av omställningen till förnybar energi så finns det ekonomiska fördelar med att producera sin egen solel. Skattereduktion ges med 60 öre per kilowattimme (kWh) för den el som skickas in till elnätet från din solenergianläggning. Taket är max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen hanteras via inkomstdeklarationen en gång om året. Det finns många detaljer att tänka på när anläggningen ska dimensioneras och vi rådgör tillsammans vad som är bästa och mest energiekonomiska lösningen för dig.

 

Så här går det till:

1. Fyll i formulär

2. Soldags analyserar

3. Du får ett förslag

4. Fortsatt kontakt