Close

Frågor & Svar

Vanliga frågor om solenergi och Soldags

Varför är solenergi bra?

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Det är alltså bara våra möjligheter att fånga den energin på ett hållbart sätt som sätter gränser för hur mycket förnybar energi vi kan använda. Dessutom skiner solen alltid någonstans på jorden, så det är en ständig källa till energi. Mindre än 1% av Sveriges energi utgör solenergin.

Fungerar verkligen solceller i Sverige?

Faktum är att kalla temperaturer har en positiv inverkan på panelernas elproduktion och allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Snö hjälper även till att reflektera solen. På vintern får du inte så många soltimmar, men solinstrålningen kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke, något som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna når även igenom väldigt bra även när solcellerna är täckta av regn eller is.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Och Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1100 kWh per installerad kW och år för den som gillar siffror. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.

Är det lönsamt med solceller?

Solcellers höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar du, men sedan har du i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Det kan även höja värdet på ditt hus.

Vad är en bra solpotential?

För att en solenergianläggning ska bli en lönsam affär ska takets solpotential normalt ligga över 80 procent. Men kom ihåg att solpotentialen är ett översiktligt mått – det är inte ett uttömmande svar. Eftersom många faktorer spelar in och det finns en hel del ganska specifika aspekter som inte ryms i solpotentialen, kan det vara värt att räkna på lönsamheten i en solanläggning även om solpotentialen skulle bli en besvikelse.

Sedan ska vi ju inte sticka under stolen med att lönsamhet bara är en aspekt på solenergi. Andra aspekter som är värda att väga in är till exempel självständighet och att solenergi är en miljövänlig energikälla – två aspekter som kan vara nog så viktiga som krass ekonomi.

Passar mitt tak för solceller?

Utifrån faktor som: geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller.

Hur går det till att skaffa solceller?

Först utforskar vi förutsättningarna för solceller på ditt tak, sedan gör vi en projektering av din anläggning utifrån dina designval. Därefter installeras din anläggning under 2-3 dagar. Sedan kan du börja producera solel!

Vilka är Soldags?

Soldags är ett svenskt företag som hjälper privatpersoner att skaffa sina egna solceller. Det gör vi genom att analysera förutsättningarna för en specifik byggnad, projektera en solenergianläggning, leverera utrustningen som krävs, installera anläggningen på kundens tak samt ta hand om våra kunders administration runt installationen. Soldags är en del av Soltech Energy.

Varför kan jag känna mig tryggare med Soldags än med andra leverantörer?

Kanske kan du mycket eller lite om solceller – oavsett så har vi alltid tid att hjälpa dig och svarar gärna på eventuella frågor som du har.

För oss är det viktigaste att leverera hög kvalitet och att du som kund är nöjd med din solinstallation.

Vi lämnar dig inte med dina solceller förrän du har full koll på anläggningen.

Vilka sorts paneler använder Soldags?

Utifrån våra kunders efterfrågan väljer Soldags paneler som är prisvärda, håller hög kvalitet och är lämpliga för nordiska förhållanden (bland annat utifrån vår relativt sett lågt stående sol på helåret).

Det innebär att vi normalt har ett sortiment av helsvarta paneler med hög produktionsförmåga (watt/kvadratmeter) från välkända tillverkare, vid sidan av de integrerade paneler vi säljer (Soltech Roof och ShingEl samt lösningar med franska GSE:s integrerade montagesystem). De utanpåliggande panelerna är monokristallina medan Soltech-panelerna använder tunnfilmsteknik.

Vi köper in solpaneler i stora partier vilket gör att vi får tillgång till de stora europeiska återförsäljarna eller till och med tillverkarna själva. Därför kan vi välja paneler med bättre prestanda till ett slagkraftigt pris.

Hur fungerar Soltech-lånet?

Soltech-lånet är ett solinvesteringslån utan lösenavgifter och extra månadskostnader. Prata med en av Soldags solrådgivare om vilket paket som passar bäst för dig och ditt tak.

Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Själva installationen tar ungefär 2-3 dagar.

Tack för ditt intresse!

När vi fått ditt ifyllda formulär får du mer information om Solceller från Soldags.

Jag vill ha kostnadsfri:
Kontakta oss