EXPRESSMONTAGE

Den bästa solcellsanläggningen är den som sitter på plats och producerar energi. Soldags erbjuder därför expressmontage med leveransgaranti. Vi installerar expressmontage med leveransgaranti så att du kan dra nytta av sommarstrålarna och tjänar in investeringen som ny mikroproducent.

HUR GÅR DET TILL?

Solens strålar som träffar jordens yta under två timmar räcker för att täcka hela jordens energi behov för ett helt år… allt som behövs är att vi tar tillvara på strålarna på ett bättre sätt.

Att solenergi fungerar hela året runt stämmer bra men visst är sommaren när solen skiner extra mycket särskilt bra för att generera grön och förnyelsebar el.

Vi ser till att du får solpanelerna på ditt tak enligt avtal – och du kan njuta av egenproducerad energi redan i år. Detta ger dig möjlighet att kunna räkna hem > 8 % av hela investeringen redan innan grannens solcellsanläggning ens är monterad. Tack vare att vi är en del i Soltechkoncernen har vi lager med solpaneler och korta leveranstider.

Leveransgaranti Expressmontage från Soldags

Denna leveransgaranti (”Garantin”) gäller för kunden (”Kunden”) som har köpt Expressmontage från Soldags (”Soldags”).

LEVERANSGARANTI

När Kunden köper Expressmontage från Soldags ingår alltid en leveransgaranti för att säkerställa att Kunden kan starta som mikroproducent enligt planen i offerten.

KOMPENSATION

Om Kundens anläggning inte är driftsatt och börjar producera el 11 veckor efter orderaccept, kommer Soldags att kompensera Kunden för detta.

BELOPP

Total kompensation (inkl. ev. kompensation från din nätägare) är 2,00 kr inkl. moms per utebliven kWh baserat på Kundens prognostiserade produktion, angiven i offerten, under den period då produktionen uteblir (upp till 15 % av ordervärdet).

Helhetsansvar: Denna garanti gäller även i de fall då förseningen beror på att elnätsägaren är försenad med att bevilja installationsmedgivande eller liknande. I kombination med ovan villkor har vi även marknadens bästa betalningsvillkor. Du får fakturan i samband med leverans vilket innebär att du betalar först när panelerna sitter på taket och i normalfallet även när anläggningen är funktionstestad.

Missa inte det gröna avdraget för 2023