Viktig information angående COVID-19

Soldags levererar trygga och säkra solenergiläsningar och vidtar försiktighetsåtgärder i kontakt med våra kunder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten med flera. Alla våra kunder ska känna sig trygga när vi kommer hem för att utföra våra uppdrag vare sig det är ett samtal, installation eller service.

På det sättet ser vi till att bidra till minskad smittspridning hos våra kunder och vår personal.Våra rutiner kring hygien och renhållning har uppdaterats och vi använder munskydd och engångshandskar vid kundkontakt där det är påkallat. Naturligtvis har vi handdesinfektion före, under och efter våra kundbesök. I dagsläget undviker vi handhälsningar och fysisk kontakt och håller avstånd.

Känner du dig krasslig inför ett besök med oss så bokar vi om utan problem och vi kommer förstås friska till våra möten. Vi erbjuder trygg och säker service och har ni några frågor kring hur vi hanterar Covid -19 är det bara att kontakta oss.