Vi vill installera solceller på ditt tak

På Soldags drömmer vi om ett Sverige där alla tak som är lämpliga för solenergi – har bra solpotential som vi säger – också är utrustade med solpaneler. Detta eftersom solceller på villor har överlägset störst positiv effekt på miljön, jämfört med alla andra saker vi kan göra som privatpersoner. Har ditt tak rätt förutsättningar är det dessutom riktigt lönsamt för dig!

Men solenergi kan vara svårt också.
Hur funkar solpaneler? Hur mycket solel får jag på ett år? Är solenergi lönsamt hos mig?
Bra frågor, som tyvärr inte alltid är lätta att få svar på.

Därför är Soldags affärsidé att göra det enkelt – på riktigt – att skaffa solpaneler. Det gör vi genom att ge dig begripliga fakta om solenergi, vi gör det genom att erbjuda hög grad av service, och vi gör det genom att ta hand om en stor del av arbetet själva.
Vårt erbjudande

Sa funkar solanläggningen

Vi installerar solceller på svenska bostäder

Soldags erbjuder svenska takägare en helhetsservice för solenergi, från första prognos till 20 år av löpande service. Vi eftersträvar en process som säkerställer högsta möjliga grad av trovärdighet i allt från prognoser till genomfört arbete.

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Vi kan hjälpa dig uppemot 20 år efter installationen med att bland annat säkerställa att du får maximalt betalt för din överskottsel – problemfritt ägande

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Vi gör alltid ett hembesök hos den som vill investera i solceller, för att säkerställa att vår prognos stämmer – inga glädjekalkyler

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Vi har bra verktyg för att snabbt avgöra om ditt tak har bra förutsättningar eller ej – du sparar tid

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Vi tar hand om alla delar i arbetsprocessen där inte din aktiva inblandning krävs och sköter all admin – minimalt med arbete för dig

Steg för steg – få solkraft hemma hos dig

Steg för steg – få solkraft hemma hos dig

Vår process syftar till att du ska få en så lönsam och kvalitativ solanläggning som möjligt med minsta möjliga insats. Vi tar hand om allt arbete där din insats inte är direkt nödvändig – du kan luta dig tillbaka och i stort sett bara fatta besluten. Detta är de fyra steg som tas när du får solenergi hemma.
1. Vi gör en detaljerad  projektering av din anläggning utifrån dina designval

1. Vi gör en detaljerad projektering av din anläggning utifrån dina designval

Solceller skulle kunna vara enkelt – det är en typ av skivor som ska upp på ett platt tak. Men faktum är att det är många faktorer som spelar in. Solceller har en viss storlek och vissa proportioner, till exempel, vilket kan begränsa hur de kan läggas på ett visst tak.
För varje tak är unikt. Solceller för sadeltak, paneler för brutet tak eller mansardtak, halvvalmat tak, pulpettak, helvalmat tak … Det finns skorstenar och ventilrör, stegar, säkerhetsräcken och mycket annat som påverkar.
Och varje ägare är unik. Din smak är inte din grannes.
När vi projekterar din solanläggning tar vi hänsyn till allt detta, så att du får bästa möjliga lösning för din solpanelsinstallation.  Dessutom är det alltid en arkitekt som specificerar hur panelerna ska placeras – då vi tror du bryr dig om att det blir snyggt!

2. Vi skakar hand

2. Vi skakar hand

När du är nöjd med vårt förslag, skriver vi avtal. I avtalet står också vilket servicepaket du har valt.

3. Din anläggning installeras under två–tre dagar

3. Din anläggning installeras under två–tre dagar

Våra montörer kommer och monterar dina solpaneler och övrig utrustning. En elektriker kommer och kopplar in allting.
Större delen av arbetet sker utomhus och du behöver i princip inte vara närvarande under arbetstiden.

4. Klart! Nu kan du börja producera solel

4. Klart! Nu kan du börja producera solel

Har du valt ett av våra mer omfattande servicepaket hjälper vi dig med start av din anläggning, vi bevakar prisbilden på överflödsproduktion och kommer och byter växelriktare efter 15 år om det behövs.
Oavsett servicepaket är du från denna punkt mer eller mindre självförsörjande på elektricitet.

Service som gör solenergi enklast

Soldags erbjuder tre nivåer på service, från Enkelt till Enklast.
I tabellen nedan ser du vad som ingår i respektive nivå.

VÅRA SERVICENIVÅER

Enkelt
Enklare
Enklast
Projektering & installation
Design
Du får ett arkitektritat förslag på panellayout på ditt tak
Projektering
Våra ingenjörer kalkylerar hur din solkraftanläggning ska konfigureras och monteras
Allt i ett-leverans
Leverans av samtliga produkter direkt hem till dig i anslutning till montagestart
Projektledning
En dedikerad projektledare hanterar hela projektet från order till färdiganmälan
Övervakning av produktion
Vi lär dig hur du använder appen där du följer din elproduktion
Garanti & administration
Produktionsgaranti
Är din anläggning inte i drift det datum vi planerat, kompenserar vi dig för uteblivna intäkter fram till dess att den är igång
Nödvändiga anmälningar för elinstallationer
Våra behöriga elektriker säkerställer föranmälan och färdiganmälan till din nätägare
Produktion & drift
Solpotential
Vi räknar ut din teoretiska solenergiproduktion
Rätt elleverantör
Vi väljer bästa leverantör för dig
Deklarationshjälp
Vi hjälper dig med solfrågor på din deklaration
Bättre betalt i 10 år
Vi hjälper dig få bra betalt för elen du producerar tio år framåt
Löpande produktionsbevakning
Vi håller koll på din anläggning så att den fungerar som den ska, under förutsättning att du kan dela med dig av dina produktionsdata
Tioårsinspektion av anläggningen
Vi besöker och inspekterar din anläggning för att kontrollera att all utrustning fungerar till fullo
Fri installation av ny växelriktare
När det är dags att byta växelriktare står vi för arbetskostnaden
Enkelt
Projektering & installation
Projektering
Allt i ett-leverans
Garanti & administration
Nödvändiga anmälningar för elinstallationer
Produktion & drift
Enklare
Projektering & installation
Design
Projektering
Allt i ett-leverans
Projektledning
Övervakning av produktion
Garanti & administration
Produktionsgaranti
Nödvändiga anmälningar för elinstallationer
Produktion & drift
Solpotential
Rätt elleverantör
Enklast
Projektering & installation
Design
Projektering
Allt i ett-leverans
Projektledning
Övervakning av produktion
Garanti & administration
Produktionsgaranti
Nödvändiga anmälningar för elinstallationer
Produktion & drift
Solpotential
Rätt elleverantör
Deklarationshjälp
Bättre betalt i 10 år
Löpande produktionsbevakning
Tioårsinspektion av anläggningen
Fri installation av ny växelriktare

Bästa solcellerna för svenska tak

Produktutvecklingen inom solenergi går oerhört snabbt och sker över hela världen. Medan de billigaste solcellerna idag görs i Kina, faller priserna på paneler snabbast i världens solkraftigaste land, Tyskland. På senare tid har det också kommit flera oerhört spännande innovationer inom solceller, bland annat från svenska forskningsbolag.
På Soldags har vi lagt oss vinn om att hela tiden välja de mest prisvärda solpanelerna. Det innebär att vi letar efter solceller som har högre verkningsgrad och längre hållbarhet per krona än andra paneler. Vi undviker helt nya produkter som ofta kostar mer per kWh och inte har någon historik att vila på. Vi jobbar inte heller med de billigaste solcellerna, eftersom de sällan ger tryggt besked om hållbarhet eller långsiktig verkningsgrad, och kan komma från tillverkare som inte längre existerar om sex månader.
Samma resonemang gäller för alla de produktval vi gör – växelriktare, takinfästning, elmätare och övrig utrustning ska vara väl beprövade med hög prisvärdhet.

Solpaneler

Q Cells G8

355 watts uteffekt i kombination med upp till 25 års produktgaranti var viktiga faktorer när vi valde denna panel – Half Cell-teknologin säkerställer hög produktion under svenska förhållanden där solen ofta står lågt.

För dig med höga estetiska krav rekommenderar vi istället den helsvarta versionen av Half Cell-panelen med 340 W effekt.

Berätta mer

SolTech RooF

Byggnadsintegrerade och estetiskt tilltalande solceller är framtidens solenergi. SolTech Energys senaste produkt inom detta segment är SolTech RooF, en vackert utformad solcellspanel designad och konstruerad för att ersätta traditionella takpannor genom att helt integreras i taket och samtidigt utgöra en del av byggnadens klimatskal. Oavsett om du bygger nytt eller renoverar ett äldre hus är SolTech RooF ett optimalt alternativ när du inte vill ha utanpåliggande solenergianläggningar.

Berätta mer

Erfarna hantverkare monterar dina solpaneler

Vid sidan av vår egen montageavdelning samarbetar vi med ett stort antal tillverkare och installatörer för din solenergianläggning. Detta gör att vi alltid kan säkra rätt kompetens för att installera just den utrustning du ska ha, också när du har mycket speciella krav eller behov för din solanläggning.

Erfarna hantverkare monterar dina solpaneler