Vi vill installera solceller på ditt tak

På Soldags drömmer vi om ett Sverige där alla tak som är lämpliga för solenergi – har bra solpotential som vi säger – också är utrustade med solpaneler. Detta eftersom solceller på villor har överlägset störst positiv effekt på miljön, jämfört med alla andra saker vi kan göra som privatpersoner. Har ditt tak rätt förutsättningar är det dessutom riktigt lönsamt för dig!

Men solenergi kan vara svårt också. Hur funkar solpaneler? Är mitt hus bra för solkraft? Hur mycket solel får jag på ett år? Är solenergi lönsamt hos mig? Har Sverige tillräckligt med sol för att solpaneler ska bli lönsamt? Bra frågor, som tyvärr inte alltid är lätta att få svar på.

Därför är Soldags affärsidé att göra det enkelt – på riktigt – att skaffa solpaneler. Det gör vi genom att ge dig begripliga fakta om solenergi, vi gör det genom att erbjuda hög grad av service, och vi gör det genom att ta hand om en stor del av arbetet själva.

Till exempel kan du få ett preliminärt svar på om ditt hus har bra förutsättningar för solenergi på mindre än 30 sekunder – fyll i ditt postnummer nedan bara.

Vårt erbjudande

Sa funkar solanläggningen

Vi installerar solceller på svenska bostäder

Soldags erbjuder svenska takägare en helhetsservice för solenergi, från första prognos till 20 år av löpande service. Vi eftersträvar en process som säkerställer högsta möjliga grad av trovärdighet i allt från prognoser till genomfört arbete.

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Vi hjälper dig i upp till tio år efter installationen med att bland annat säkerställa att du får maximalt betalt för din överskottsel – problemfritt ägande

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Vi gör alltid ett hembesök hos den som vill investera i solceller, för att säkerställa att vår prognos stämmer – inga glädjekalkyler

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Vi har bra verktyg för att snabbt avgöra om ditt tak har bra förutsättningar eller ej – du sparar tid

Några exempel på hur vi skiljer oss från konkurrenterna

Vi tar hand om alla delar i arbetsprocessen där inte din aktiva inblandning krävs och sköter all admin – minimalt med arbete för dig

Steg för steg – få solkraft hemma hos dig

Steg för steg – få solkraft hemma hos dig

Vår process syftar till att du ska få en så lönsam och kvalitativ solanläggning som möjligt med minsta möjliga insats. Vi tar hand om allt arbete där din insats inte är direkt nödvändig – du kan luta dig tillbaka och i stort sett bara fatta besluten. Detta är de fem steg som tas när du får solenergi hemma.
1. Vi gör din ansökan om solcellsstöd

1. Vi gör din ansökan om solcellsstöd

Den 1 januari 2018 höjdes investeringsstödet för installation av solceller med 50 procent. Det innebär att staten bidrar med 30 procent av kostnaden för din installation (tidigare var det 20 procent).
Men det finns en hake: bara en viss summa har avsatts i statsbudgeten för bidraget per år. Och det är först till kvarn som gäller. Därför är det bra att ansöka om stödet så fort som möjligt, och gärna tidigt på året.
Vi gör din anmälan för stödet åt dig och tar hand om allt annat pappersarbete som behövs för din solanläggning.

2. Vi gör en detaljerad  projektering av din anläggning utifrån dina designval

2. Vi gör en detaljerad projektering av din anläggning utifrån dina designval

Solceller skulle kunna vara enkelt – det är en typ av skivor som ska upp på ett platt tak. Men faktum är att det är många faktorer som spelar in. Solceller har en viss storlek och vissa proportioner, till exempel, vilket kan begränsa hur de kan läggas på ett visst tak.
För varje tak är unikt. Solceller för sadeltak, paneler för brutet tak eller mansardtak, halvvalmat tak, pulpettak, helvalmat tak … Det finns skorstenar och ventilrör, stegar, säkerhetsräcken och mycket annat som påverkar.
Och varje ägare är unik. Din smak är inte din grannes.
När vi projekterar din solanläggning tar vi hänsyn till allt detta, så att du får bästa möjliga lösning för din solpanelsinstallation.  Dessutom är det alltid en arkitekt som specificerar hur panelerna ska placeras – då vi tror du bryr dig om att det blir snyggt!

3. Vi skakar hand

3. Vi skakar hand

När du är nöjd med vårt förslag, skriver vi avtal. I avtalet står också vilket servicepaket du har valt.

4. Din anläggning installeras under två–tre dagar

4. Din anläggning installeras under två–tre dagar

Våra montörer kommer och monterar dina solpaneler och övrig utrustning. En elektriker kommer och kopplar in allting.
Större delen av arbetet sker utomhus och du behöver i princip inte vara närvarande under arbetstiden.

5. Klart! Nu kan du börja producera solel

5. Klart! Nu kan du börja producera solel

Har du valt ett av våra mer omfattande servicepaket hjälper vi dig med start av din anläggning, vi bevakar prisbilden på överflödsproduktion och kommer och byter växelriktare efter 15 år om det behövs.
Oavsett servicepaket är du från denna punkt mer eller mindre självförsörjande på elektricitet.

Service som gör solenergi enklast

Soldags erbjuder tre nivåer på service, från Enkelt till Enklast.
I tabellen nedan ser du vad som ingår i respektive nivå.

VÅRA SERVICENIVÅER

Enkelt
Enklare
Enklast
Din anläggning
Design
Arkitektritade förslag på layouten av paneler på taket
Projektering
Vi tar fram hur din solkraftanläggning ska konfigureras och monteras
Projektledning
En dedikerad projektledare hanterar hela projektet från order till färdiganmälan
Övervakning av produktion
Vi lär dig hur du använder appen där du följer din elproduktion
Garanti & administration
Produktionsgaranti
Om din anläggning inte är i drift det datum vi har planerat, kompenserar vi dig för uteblivna intäkter
Nödvändiga anmälningar för elinstallationer
Vi säkerställer föranmälan och färdiganmälan till nätägaren
Vi fixar din solcellsansökan
Vi hjälper dig att snabbt få din ansökan om solcellsstöd på plats
Produktion & drift
Solpotential
Vi räknar ut din teoretiska solenergiproduktion
Rätt elleverantör
Vi väljer bästa leverantör för dig baserat på ditt konsumtions- och produktionsmönster
Deklarationshjälp
Vi hjälper dig med solfrågor på din deklaration
Bättre betalt i 10 år
Vi hjälper dig få bra betalt för elen du producerar tio år framåt
Löpande produktionsbevakning
Vi håller koll på din anläggning så att den fungerar som den ska, under förutsättning att du kan dela med dig av dina produktionsdata
Tioårsinspektion av anläggningen
Vi besöker och inspekterar din anläggning för att kontrollera att all utrustning fungerar till fullo
Fri installation av ny växelriktare
När det är dags att byta växelriktare står vi för arbetskostnaden
Enkelt
Din anläggning
Projektering
Garanti & administration
Nödvändiga anmälningar för elinstallationer
Produktion & drift
Enklare
Din anläggning
Design
Projektering
Projektledning
Övervakning av produktion
Garanti & administration
Produktionsgaranti
Nödvändiga anmälningar för elinstallationer
Vi fixar din solcellsansökan
Produktion & drift
Solpotential
Rätt elleverantör
Enklast
Din anläggning
Design
Projektering
Projektledning
Övervakning av produktion
Garanti & administration
Produktionsgaranti
Nödvändiga anmälningar för elinstallationer
Vi fixar din solcellsansökan
Produktion & drift
Solpotential
Rätt elleverantör
Deklarationshjälp
Bättre betalt i 10 år
Löpande produktionsbevakning
Tioårsinspektion av anläggningen
Fri installation av ny växelriktare

Bästa solcellerna för svenska tak

Produktutvecklingen inom solenergi går oerhört snabbt och sker över hela världen. Medan de billigaste solcellerna idag görs i Kina, faller priserna på paneler snabbast i världens solkraftigaste land, Tyskland. På senare tid har det också kommit flera oerhört spännande innovationer inom solceller, bland annat från svenska forskningsbolag.
På Soldags har vi lagt oss vinn om att hela tiden välja de mest prisvärda solpanelerna. Det innebär att vi letar efter solceller som har högre verkningsgrad och längre hållbarhet per krona än andra paneler. Vi undviker helt nya produkter som ofta kostar mer per kWh och inte har någon historik att vila på. Vi jobbar inte heller med de billigaste solcellerna, eftersom de sällan ger tryggt besked om hållbarhet eller långsiktig verkningsgrad, och kan komma från tillverkare som inte längre existerar om sex månader.
Samma resonemang gäller för alla de produktval vi gör – växelriktare, takinfästning, elmätare och övrig utrustning ska vara väl beprövade med hög prisvärdhet. Här är några exempel på produkter vi rekommenderar.

SolTech RooF

Byggnadsintegrerade och estetiskt tilltalande solceller är framtidens solenergi. SolTech Energys senaste produkt inom detta segment är SolTech RooF, en vackert utformad solcellspanel designad och konstruerad för att ersätta traditionella takpannor genom att helt integreras i taket och samtidigt utgöra en del av byggnadens klimatskal. Oavsett om du bygger nytt eller renoverar ett äldre hus är SolTech RooF ett optimalt alternativ när du inte vill ha utanpåliggande solenergianläggningar.

Berätta mer

product-1

Trina Black Frame

Trina Black Frame har använts med goda resultat i svenska väderförhållanden och behåller sin höga verkningsgrad även när solen står lågt på himmelen.

Panelerna har 10 års produktionsgaranti och 25 års linjär effektivitetsgaranti. Med sina svarta celler och svarta aluminiumramar är Trina Black Frame en väldigt snygg solpanel som inte minskar husets estetiska värde.

Berätta mer

Erfarna hantverkare monterar dina solpaneler

Soldags samarbetar med ett stort antal tillverkare och installatörer för din solenergianläggning. Detta gör att vi alltid kan anlita montörer som är specialister på just den utrustning som du ska ha, något som ger högre kvalitet i installationen.

Erfarna hantverkare monterar dina solpaneler