Skattereduktionen är om 60 öre per producerad kWh är inte den enda ekonomiska fördelen med att producera egen el från solen. Du säljer även din överskottsel till elnätägaren/elhandelsföretaget och skickar ut den på elnätet så att andra får använda din rena solel under perioder när du producerar mer än du gör av med.

Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, men det är inte ovanligt att betalningen för överskottselen ligger något högre än spot-priserna på elbörsen Nord Pool. Soldags hjälper dig att hitta rätt elköpare när vi projekterar din anläggning, och kan dessutom hålla koll på prisutvecklingen åt dig så att du alltid säljer din el till den som betalar bäst.
Är den totala momspliktiga försäljningen högst 30 000 kronor per beskattningsår, är du befriad från moms och behöver inte momsregistrera dig.

Att du producerar egen el istället för att köpa, och dessutom kan sälja elen under perioder när du producerar mer än du gör av med, gör att dina elräkningar blir lägre. Effekten kommer du att se direkt när du börjar producera solel från solcellerna på ditt tak. Vi har koll på villkoren hos de olika elnätsleverantörerna/elhandelsföretagen och hjälper dig med rekommendationer kring bolag för att få de bästa villkoren för den el som produceras i ditt solkraftverk.