Regeringen avsätter årligen en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Det är sen Energimyndigheten som fördelar de avsatta pengarna till länsstyrelserna i landet. Den som bygger ett solkraftverk, en solcellsanläggning, ansöker sen om investeringsbidrag hos länsstyrelsen.

Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat, vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Det är alltså bra att komma långt fram i kön med sin ansökan.

Ansökan för privatpersoner ska vara gjord senast sex månader efter det att projektet är påbörjat.

ROT-avdraget ett alternativ

Du kan även välja att söka Rot-avdrag för arbetskostnaden för solcellsinstallationen. Det går dock inte att få både investeringsstöd och ROT. För tillfället ligger ROT-avdraget på maximalt 30 procent.

Ta hjälp av oss!

Vi på Soldags hjälper dig med all administration kring administration och ansökningar. Vårt mål är att det ska vara enkelt att skaffa ett solkraftverk och våra kunder ska själva kunna välja hur mycket de vill sätta sig in i hur bidragsprocesserna ser ut. Våra experter svarar på alla dina frågor!