Förutom att miljön mår bra av omställningen till förnybar energi så finns det ekonomiska fördelar med att producera sin egen el med solkraft. Du kan få en skattereduktion om 60 öre per kilowattimme (kWh) för den el som matas in till elnätet från ditt solkraftverk, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen hanteras via inkomstdeklarationen en gång om året.

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när solkraftverket dimensioneras.

För det första kan du inte få skattereduktion på de kWh som överstiger ditt eget uttag. Köper du 10 000 kWh per år samtidigt som du under samma år levererar 15 000 kWh till elnätet, får du inte skattesubvention på de 5 000 kWh som överstiger ditt uttag. Det är alltså viktigt att dimensionera din solcellsanläggning utifrån din faktiska elkonsumtion – att producera mer än du gör av med är i dagsläget inte gynnsamt.

För det andra får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere – där går gränsen för att räknas som mikro-elproducent. Det är som sådan du har rätt till skattereduktion.

Vi hjälper dig med alla frågor kring hur detta fungerar och hur du ska hantera deklarationen. För oss är det viktigt att det blir enkelt för alla med bra tak att ta steget och skaffa ett solkraftverk.

Mer om skatteavdraget kan du läsa hos Skatteverket, eller kontakta oss så svarar vi på dina frågor direkt.